1. Услови за користење

Сите цени кои се објавени на odikea.com и homestore.mk се конечни на денот на нарачката и се со вклучен ДДВ.

Воедно ХОУМ МАРКЕТ ДООЕЛ го задржува правото да врши промена на цените без предходна најава.

Нарачаните производи што во моментот се на залиха ќе ви бидат доставени за 2-5 работни дена.За производите кои ги немаме на залиха доставата е по договор помеѓу продавачот и нарачателот.

Трошоците за достава се на товар на нарачателот , освен ако не е поинаку договорено.

2. Политика на Приватност

Оваа политика се однесува на начинот на кој гои обработуваме вашите лични податоци. Ги собираме само неопходните основни податоци за купувачите (корисниците) и податоците неопходни за работа и информирање на корисниците согласно деловните пракси со цел давање квалитетна услуга. Сите податоци за купувачите/корисниците строго се чуваат и достапни се само на Оперативниот менаџер, на кој му се неопходни за исполнување на редовните работни активности. Податоците кои ги внесувате при плаќањето односно купувањето од Вашата платежна картичка не се зачувуваат или пренесувваат преку нашите сервери.

Во моментот кога го вршите плаќањето и ги внесувате податоците истите се процесираат преку безбедносниот протокол и за нас не се видливи податоците од Вашата платежна картичка.

3. Промена на Политиката за приватност и Условите за користење

ХОУМ МАРКЕТ ДООЕЛ Делчево го резервира правото во секое време и без претходна најава да може да ги промени Политиката за приватност и Условите за користење. Затоа, со цел да бидете во тек со евентуалните промени а со оглед дека тие за Вас и за нас се обврзувачки, Ве повикуваме повремено да проверувате дали таквите промени настанале.

Овие Услови за користење се толкуваат исклучиво во согласност со законите на Република Македонија.

4. Гаранции и одговорности

ХОУМ МАРКЕТ ДООЕЛ Делчево ја управува страницата odikea.com и homestore.mk. Така, ХОУМ МАРКЕТ ДООЕЛ Делчево гарантира дека содржината на оваа веб-страница, како и условите за нејзино користење, се во согласност со законската регулатива на Република Македонија. Од друга страна, ХОУМ МАРКЕТ ДООЕЛ Делчево не гарантира дека содржината и користењето на услугите е во согласност со законите на други држави од кои потрошувачот би можел да пристапи до оваа веб-страница. Доколку ја посетувате оваа веб-страница или ги користите нашите услуги надвор од територијата на Република Македонија, тоа го правите свесни за последиците и Со оглед на тоа, Вие самите одговарате за евентуалната повреда на важечките закони на државата од каде што пристапувате на веб страната или ги користите нејзините услуги.

Дополнително ХОУМ МАРКЕТ ДООЕЛ Делчево не одговара за и целосно се оградува од содржината која ја има на веб-страниците до кои се стига преку линковите истакнати на нашата страница. Тие линкови водат до веб-страниците на самостојни правни субјекти, како што се добавувачите и партнерите на ХОУМ МАРКЕТ ДООЕЛ Делчево. Доколку ги користите овие линкови Вие ја напуштате нашата веб-страница. ХОУМ МАРКЕТ ДООЕЛ Делчево не ја контролира содржината и безбедноста на овие страници, ниту при објавување на линковите, ниту пак следи дали на истите настануваат некакви промени. Како резултат на тоа ХОУМ МАРКЕТ ДООЕЛ Делчево не одговара ниту е должен да дава изјави и информации за содржината на тие веб-страни, нивниот софтвер, производите и материјалите кои се наоѓаат таму, или пак за било каквите последици од нивното користење. Доколку се одлучите да користите било кој од линковите на нашата страна кои водат до други страни, тоа го правите на сопствен ризик.

ХОУМ МАРКЕТ ДООЕЛ Делчево нема обврска да ја контролира или прегледува соржината на изјавите на корисниците како и нивната меѓусебна комуникација која се одвива на овој веб- сајт. Сепак, ХОУМ МАРКЕТ ДООЕЛ Делчево има право да ја отстрани содржината објавена од корисниците, доколку ние сметаме дека таа се состои од навреди, клевети, закани или други работи кои не се прифатливи за нас. ХОУМ МАРКЕТ ДООЕЛ Делчево не е одговорен за повредите кои ќе ги сторат трети лица на нашиот веб-сајт, без оглед дали таа повреда ги крши правата на лицата кои се гарантирани со важечките закони на Репубика Македонија.

5. Политики за користење на системот за електронска трговија

Со самиот пристап на интернет страницата на ХОУМ МАРКЕТ ДООЕЛ Делчево и при нарачка на производите/услугите, давате согласност дека ги прифаќате условите од оваа Политика за користење на системот за електронска трговија.

ХОУМ МАРКЕТ ДООЕЛ Делчево ги задржуваат правата за промена на овие политики и услови во секое време, а промените ќе бидат истакнати на оваа страница.

6. Политика на поврат на средства по трансакција со платежни картички

ХОУМ МАРКЕТ ДООЕЛ Делчево ќе врши поврат на средствата на купувачот, доколку биде направена погрешна уплата или нарачката не може да се реализира а правото може да се оствари со доставување писмено барање и доказ за уплата, во кое ќе се наведе датум кога е извршена уплата и во кој износ. Рокот за повратот на средствата е 15 работни дена.

www.odikea.com © 2020